بتن ریزی در اصطلاح ماله پروانه ای در واقع بتن با الیاف و افزودنی ها مکانیزه و تقویت شده و با دستگاه تراز لیزری گسترش می یابد و در نهایت سطح بتن با ماله پروانه صاف و صیقلی می شود.

انواع اجرای ماله پروانه

ماله برقی
ماله موتوری
ماله دیزلی
ماله بنزینی
استفاده از نوع موتوری رایج است.

مراحل بتن ریزی ماله پروانه

به عمل آوردن بتن ریزی با بتن آماده

قالب و آرماتور بندی با شیب، تراز و دوربین لیزری

پرداخت کردن سطح بتن

تسطیح بتن با روش شمشه کشی با شمشه برقی

ایجاد کردن درز انبساط بر روی سطح بتن توسط دستگاه کاتر در ابعاد مختلف

قیمت ساخت بتن با ماله پروانه

عوامل مختلفی در قیمت بتن ریزی با ماله پروانه ای دخیل هستند. مهمترین آن مساحت سطح قابل اجرا و حجم کار است.
فارکو با اجرای انواع بتن ریزی، بتن ریزی با ماله پروانه ای و بتن ریزی برقی می تواند با ارائه بهترین قیمت ها در اجرای سطوح مختلف باکیفیت ترین بتن ریزی را انجام دهد و زیر کار شما را برای اجرای کفپوش اپوکسی آماده نماید.

قیمت ماله پروانه ای چگونه محاسبه می شود؟

معمولا قیمت مساحت بتن با مساحت آرماتور یکسان است که بر اساس نوع و شرایط کار بر حسب متر مربع قیمت گذاری میشود. اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای برقی بسیار ارزان تر از روش های دیگر می باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط