ژئوگریدها از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد مشابه بوده و متشـکل از نوارهای متعامد (ribs (هسـتند که در ضخامت وابعادمختلف به صورتورقه هایمشـبک تولید میشوند. به علت مقاومت کشـشــی بالا،وقفل شدگی قابل توجه با خاک و آسفالت، تقویت کننده های مناسبی می باشند

موارد مصرف ژئوگرید

به عنوان مسلح کننده برای احداث دیوارها و شیبهای خاک مسلح، تثبیت بسترهای سسـت و همینطور تقویت و تسـلیح روسازی های آسفالتی بکار میروند. به لحاظ ساختاری ژئوگریدها به دو گروه کلی: تک سویه (با ظرفیت باربری بیشــــینه در جهت اصلی)، و دو سویه (با ظرفیت باربری در دو امتداد متعامد) تقسیم می شوند .ژئوگریدهای تک سویه اختصـاصاً برای دیوارها و شیبهای خاک مسـلح، و ژئوگریدهای دو سویه هم در خاک مسـلح و هم در تثبیت بسترهای سست که نیاز به باربری در دو امتداد متعامد وجود دارد بکار میروند.

کاربرد ژئو گرید

جداسازی مواد مختلف مثل تفكیك ماسه از گراول
جداسازی و فیلتراسیون
ایجاد سطح تفكیكی كننده بین مواد آلوده كننده و مواد غیر آلوده
بالا بردن مقاومت مكانیكی
بالا بردن مقاومت كششی
بالا بردن مقاومت و تقویت بستر جاده‌ها
برای تفكیك لایه‌های قدیمی و جدید در جاده‌ها برای ایجاد لایه و روكش جدید در جاده
برای تقویت شیب‌ها

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط