ورق های دیمپل شیت ازجنس پلیمر (پلی اتیلن) با ضخامت کم ( چند میلیمتر) هســتند و دارای برآمدگی هایی دایره ایی با هدف ایجاد یک فضـای مناسب برای انجام عملیات زهکشـی با دبی بالا و نوعی عایق می باشد. ورق های ژئودرین عـموما در قسـمت هایی از سازه ها قرار میگیرند که آن ناحیه ها همواره با رطوبتهای زیاد و یا حتی آب میباشــند ، این ورق دربرابر میکرو ارگانیزم ها ، حملات شــدید میکروبیولوژی و نیز جوندگان و ریشه گیاهان بسیار مقاوم می باشند.

موارد مصرف دیمپل شیت

راه آبهای زیر ســطح زمین، زهکشی شیب ها، زهــکشی تونلها، سطح شیروانی ها ،ســازه های زمین مسلح، اطراف گابیون ها،
سطوح خیابانها و جاده ها، بستر جاده ها و هدایت آب جهت جلوگیری از آبشستگی و لغزش شیب ها.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط