فروش و مشاوره : 88016860-021

کفپوش اپوکسی آشیانه هواپیما

Rate this post

از هواپیما گرفته , قطار ها , اتومبیل ها , موتور سیکلت ها و . . . همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال ها در محیط می باشد. بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در خودرو سازی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت. بدین خاطر است که سیستم های کفپوش اپوکسی و پلی یورتان خودرو سازی ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی ما در بسیاری از محیط ها عمومیت دارند.

مزیت کفپوش اپوکسی برای آشیانه هواپیماهای سبک

یکی از دلایل استفاده از کفپوش آشیانه هواپیما، ویژگی مقاوم بودن به حلال‌های خاص مصرفی در این صنایع است.
از انواع هواپیما گرفته تا قطارها، اتومبیل‌ها، موتورسیکلت‌ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی سوخت ،گریس ، روغن و حلال‌ها در محیط می باشد.
به این خاطر است که سیستم‌های کفپوش آشیانه هواپیما ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی شرکت فارکودر بسیاری از محیط‌ها عمومیت دارند.
بدون سیستم کفپوش مناسب برای آشیانه هواپیما، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در تمامی صنایع هوایی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی ثابت و دائمی  را ایجاد می کند و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت