فروش و مشاوره : 88016860-021

عایق لوله های دفنی و مخازن

Rate this post

عایق پلی فار بر پایه پلی اورتان و بدون نیاز به الیاف می باشد این محصـــول به دلیل خواص خود جهت پوشش مخازن صنعتی، مخازن آب و همچنین اسـتخرها نیزبه کـارمیرود. پوششهای پـلی فار،دارای خاصیت های ارتجاعی میباشــند قابل ذکراست این محصــــــول قابلیت استفاده جهت پوشش های داخلی و خارجی لوله های فلزی و بتنی را نیز دارد.

مزایای عایق لوله دفنی و مخازن

یک پارچه بودن وفاقد درزبودن ، قابلیت اجرا با حداقل ضخامت،غیرمصــلح ، صد درصد عایق، انعطافپذیریمطلوبومقاومت ضربه پذیری بالا، عدم شکستگی یا ترک، ترمیم آسان، عدم جرم پذیری ، مطابق با استانداردهای ASTM ،سرعت بالای اجرای عملیات