ژئوگرید

ژئوگریدها شبکه های پلیمری مسطح، متشکل از نوارهای متعامد (ribs) هستند که در انواع مختلف تولید شده، و بدلیل مقاومت کششی بالا، بعنوان مسلح کننده برای احداث دیوارها و شیبهای خاک مسلح، تثبیت بسترهای سست و همینطور تقویت و تسلیح روسازی های آسفالتی بکار میروند. ژئوگریدها به روشهای مختلف و عمدتا با پایه پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی استر تولید میشوند. به لحاظ ساختاری ژئوگریدها به دو گروه کلی: تک سویه (با ظرفیت باربری بیشینه در جهت اصلی)، و دو سویه (با ظرفیت باربری در دو امتداد متعامد) تقسیم میشوند. ژئوگریدهای تک سویه اختصاصا برای دیوارها و شیبهای خاک مسلح، و ژئوگریدهای دو سویه هم در خاک مسلح و هم در تثبیت بسترهای سست که نیاز به باربری در دو امتداد متعامد وجود دارد بکار میروند..

Go to top

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت فراز اندیشان راستین می‌باشد .